STRONY POŚWIĘCONE GRZE W BRYDŻA


PZBS
STRONA POLSKIEGO ZWIAZKU BRYDŻA SPORTOWEGO

LZL - SYSTEM INTERNETOWEGO ZARZĄDZANIA LIGĄ

FORUM RADY ZAWODNICZEJ

FUNDACJA BRIDGE24.PL

BBO - GRA W BRYDŻA ON-LINE


PAJĄCZEK
NAUKA GRY W BRYDŻA
WYDAWNICTWO MAGDALENA JASSEM

ZOSTAŃ DONATOREM ŁÓDZKIEGO BRYDŻA! TO PROSTE...

WZBS W ŁODZI OD 2019 ROKU JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
Oznacza to , że możecie Państwo bezpośrednio wesprzeć jego działalność poprzez wpłatę 1% swoich podatków. Uzyskane
w ten sposób pieniądze w całości zostaną wykorzystane przez WZBS na cele statutowe, w tym rozwój brydża młodzieżowego.
W formularzu PIT wpisujemy nazwę i numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1% swojego podatku.
Resztą zajmie się już urząd skarbowy. Dane naszego Związku wymagane w wypełnianym formularzu PIT:

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO W ŁODZI
KRS 0000081024 


Nic nie tracisz, a wspierasz rozwój dyscypliny sportowej, która jest Twoją pasją!