REGULAMINY

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN RODO

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA PODCZAS ZAWODÓW BRYDŻOWYCH
REKOMENDACJE
ETYKIETA

REGULAMIN III LIGA

REGULAMIN GP ZIEMI ŁÓDZKIEJ

REGULAMIN WOJEWÓDZKICH ELIMINACJI MPP OPEN

REGULAMIN KLASYFIKACJI TURNIEJÓW

REGULAMIN KOMISJI GIER SĘDZIOWSKIEJ I KLASYFIKACJI

 

 

 

 

 

 

ZOSTAŃ DONATOREM ŁÓDZKIEGO BRYDŻA! TO PROSTE...

WZBS W ŁODZI OD 2019 ROKU JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
Oznacza to , że możecie Państwo bezpośrednio wesprzeć jego działalność poprzez wpłatę 1% swoich podatków. Uzyskane
w ten sposób pieniądze w całości zostaną wykorzystane przez WZBS na cele statutowe, w tym rozwój brydża młodzieżowego.
W formularzu PIT wpisujemy nazwę i numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1% swojego podatku.
Resztą zajmie się już urząd skarbowy. Dane naszego Związku wymagane w wypełnianym formularzu PIT:

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO W ŁODZI
KRS 0000081024 


Nic nie tracisz, a wspierasz rozwój dyscypliny sportowej, która jest Twoją pasją!