REGIONALNY KURS SĘDZIOWSKI 2019

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Regionalnym Kursie Sędziowskim, organizowanym przez ŁZBS i PZBS, który odbędzie się w weekend 13-14 kwietnia 2019 r. w Łodzi, przy ulicy Piłsudskiego 150/152.

Kurs organizowany jest na wzór corocznej Kursokonferencji Sędziowskiej PZBS, ale kierowany jest do osób chcących dopiero uzyskać uprawnienia sędziowskie, a także zawodników oraz sędziów klubowych i okręgowych chcących odświeżyć swoją wiedzę o obowiązujących przepisach. Kurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Prowadzącymi kurs są sędziowie PZBS: Michał Klichowicz i Artur Wasiak.

Koszt uczestnictwa w Kursie to 100 zł. Wyżywienie i nocleg we własnym zakresie.

Przewidywany czas trwania kursu to minimum 16 godzin w ciągu 2 dni. Szczegółowa tematyka i harmonogram konferencji zostanie ustalona na podstawie preferencji zainteresowanych uczestników. Swoje preferencje można określić, wypełniając ankietę: https://docs.google.com/forms/d/16br1K5tpKiP5LV5owHGsDTEayO1A6ugMPmU8B34fEdA.

Od uczestników oczekuje się wcześniejszego ogólnego zapoznania się z zawartością Międzynarodowego Prawa Brydżowego 2017. Podczas Kursu będzie możliwość zakupienia MPB’17 w cenie 15 zł.

Zgłoszenia proszę kierować na adres klichowicz.michal@gmail.com do dnia 7 kwietnia 2019 r. wraz z potwierdzeniem wpłaty kwoty 100 zł na rachunek ŁZBS o numerze 41 1020 3352 0000 1302 0088 3355.

Warto również wypełnić w/w ankietę.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania Kursu w razie bardzo niskiej frekwencji. W takiej sytuacji informacja zostanie podana najpóźniej dnia 8 kwietnia 2019 r., a wniesione opłaty niezwłocznie zwrócone.

ZOSTAŃ DONATOREM POLSKIEGO BRYDŻA! TO PROSTE...

PZBS jest organizacją pożytku publicznego, a to oznacza, że możecie Państwo wesprzeć jego działalność poprzez wpłatę 1% swoich podatków właśnie na rzecz PZBS. Uzyskane pieniądze zostaną podzielone w następujący sposób - 25% wpłaty będzie wykorzystane przez PZBS, przede wszystkim na rozwój brydża młodzieżowego, - 75% wpłaty wróci do tego WZBS, na terenie którego wpłacający podatnik mieszka.
WZBS w Łodzi przeznaczy przekazane kwoty na organizację zawodów brydżowych i na rozwój brydża młodzieżowego.
W formularzu PIT wpisujemy nazwę i numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1% swojego podatku.
Resztą zajmie się już urząd skarbowy. Dane naszego Związku wymagane w wypełnianym formularzu PIT:
Polski Związek Brydża Sportowego  
KRS 0000219753
 
Nic nie tracisz, a zyskasz na organizacji łódzkich imprez brydżowych.