NOWOŚCI LUTY 2018

Poprzedni miesiąc

Komunikat Zarządu WZBS w Łodzi

W związku ze zdarzeniem, które miało miejsce 8.02.2018r w trakcie turnieju brydżowego w klubie RONDO, Zarząd WZBS w Łodzi postanawia na podstawie par.34 Regulaminu Dyscyplinarnego tymczasowo zdyskwalifikować panów Piotra Piotrowskiego i Wojciecha Skrzypka. Zarząd WZBS w Łodzi nie orzeka o winie żadnego z wymienionych, jednak uznając całe zdarzenie za wysoce naganne postanawia zastosować środek zapobiegawczy wobec obu stron. Okres dyskwalifikacji trwa od dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu do momentu wydania oświadczenia przez Sąd Koleżeński o dalszej procedurze zajęcia się sprawą, nie dłużej jednak niż 30 dni.


Komunikat Komisji Gier, Sędziowskiej i Klasyfikacji

Regulamin cyklu turniejów Grand Prix Ziemi Łódzkiej

Regulamin wojewódzkich eliminacji Mistrzostw Polski Par Open


NAUKA GRY W BRYDŻA DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Dom Kultury "Zarzewie" ul.Wandurskiego
wznowienie zajęć od 13.02.2018, każdy wtorek godz. 15.00 - 17.00.


Klasyfikacja PDF na koniec stycznia 2018 po 16 turniejach


47 Turniej Brydża Sportowego "Śnieżny Płatek"
18 lutego 2018 roku , godz. 10.00 - Dobrodzień


Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów

13 stycznia 2018 r. odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów. Na zjeździe przyjęto następujące zmiany istotne dla funkcjonowania WZBS w Łodzi.

 1. Wybraliśmy nowego Prezesa WZBS – Piotr Żak (tel. 603 608 608, email: tanizak@wp.pl)
 2. Ukonstytuowaliśmy nowy Zarząd (jeszcze bez podziału na funkcje) w składzie:
  1. Paweł Ambroziak, (nowy członek Zarządu)
  2. Jacek Grzelczak,
  3. Paweł Jasiński, (nowy członek Zarządu)
  4. Michał Klichowicz,
  5. Jarosław Łaszczuk,
  6. Małgorzata Nalepa,
  7. Krzysztof Robaszek,
  8. Zdzisław Stoszek, (nowy członek Zarządu)
  9. Marek Tyran, (nowy członek Zarządu)
  10. Artur Wasiak
 3. Z pełnienia funkcji w Zarządzie zrezygnowali: Henryk Chojnacki i Adam Pawłowski
 4. Uchwaliliśmy nowy Statut WZBS w Łodzi
 5. Dokonaliśmy wyboru nowych delegatów na WZD PZBS
  1. Zbigniew Frank (tel. 603 940 652, email: zbyszekfrank@amorki.pl)
  2. Michał Klichowicz (tel. 696 453 599, email: klichowiczmichal@gmail.com)
  3. Małgorzata Nalepa (tel. 501 098 575, email: malwa50@interia.pl)
  4. Piotr Żak (tel. 603 608 608, email: tanizak@wp.pl)

Projekt Statutu Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego w Łodzi

Przyjęcie nowego statutu będzie jednym z głównych punktów Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów WZBS w Łodzi. Zmiana wynika z konieczności dostosowania do zmian w Ustawie o  sporcie, uchwalonej przez Sejm RP, regulującej kwestie prawne związane z uprawianiem i organizacją sportu. 


Sprawozdanie z działalności
ZARZĄDU WZBS za okres 02.04.2016 – 08.01.2018


Jagielloński Ośrodek Kultury zaprasza na cykl turniejów w Jagiellońskim Ośrodku Kultury pamięci Eugeniusza Wilińskiego. które będą zaliczane do punktacji długofalowej JOK 2018.

ZOSTAŃ DONATOREM POLSKIEGO BRYDŻA! TO PROSTE...

PZBS jest organizacją pożytku publicznego, a to oznacza, że możecie Państwo wesprzeć jego działalność poprzez wpłatę 1% swoich podatków właśnie na rzecz PZBS. Uzyskane pieniądze zostaną podzielone w następujący sposób - 25% wpłaty będzie wykorzystane przez PZBS, przede wszystkim na rozwój brydża młodzieżowego, - 75% wpłaty wróci do tego WZBS, na terenie którego wpłacający podatnik mieszka.
WZBS w Łodzi przeznaczy przekazane kwoty na organizację zawodów brydżowych i na rozwój brydża młodzieżowego.
W formularzu PIT wpisujemy nazwę i numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1% swojego podatku.
Resztą zajmie się już urząd skarbowy. Dane naszego Związku wymagane w wypełnianym formularzu PIT:
Polski Związek Brydża Sportowego  
KRS 0000219753
 
Nic nie tracisz, a zyskasz na organizacji łódzkich imprez brydżowych.