NOWOŚCI STYCZEŃ 2018

Poprzedni miesiąc

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów

13 stycznia 2018 r. odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów. Na zjeździe przyjęto następujące zmiany istotne dla funkcjonowania WZBS w Łodzi.

 1. Wybraliśmy nowego Prezesa WZBS – Piotr Żak (tel. 603 608 608, email: tanizak@wp.pl)
 2. Ukonstytuowaliśmy nowy Zarząd (jeszcze bez podziału na funkcje) w składzie:
  1. Paweł Ambroziak, (nowy członek Zarządu)
  2. Jacek Grzelczak,
  3. Paweł Jasiński, (nowy członek Zarządu)
  4. Michał Klichowicz,
  5. Jarosław Łaszczuk,
  6. Małgorzata Nalepa,
  7. Krzysztof Robaszek,
  8. Zdzisław Stoszek, (nowy członek Zarządu)
  9. Marek Tyran, (nowy członek Zarządu)
  10. Artur Wasiak
 3. Z pełnienia funkcji w Zarządzie zrezygnowali: Henryk Chojnacki i Adam Pawłowski
 4. Uchwaliliśmy nowy Statut WZBS w Łodzi
 5. Dokonaliśmy wyboru nowych delegatów na WZD PZBS
  1. Zbigniew Frank (tel. 603 940 652, email: zbyszekfrank@amorki.pl)
  2. Michał Klichowicz (tel. 696 453 599, email: klichowiczmichal@gmail.com)
  3. Małgorzata Nalepa (tel. 501 098 575, email: malwa50@interia.pl)
  4. Piotr Żak (tel. 603 608 608, email: tanizak@wp.pl)

Zaproszenie

Turniej Otwarcia Sezonu
21 stycznia 2018 roku, godz. 10.00


Projekt Statutu Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego w Łodzi

Przyjęcie nowego statutu będzie jednym z głównych punktów Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów WZBS w Łodzi. Zmiana wynika z konieczności dostosowania do zmian w Ustawie o  sporcie, uchwalonej przez Sejm RP, regulującej kwestie prawne związane z uprawianiem i organizacją sportu. 


Sprawozdanie z działalności
ZARZĄDU WZBS za okres 02.04.2016 – 08.01.2018


Komunikat ws. eliminacji do Mistrzostw Polski Par Open

W związku z uzyskanymi od Komisji Organizacji Imprez PZBS informacjami o planowanych zmianach w zasadach eliminacji wojewódzkich do MPP Open, informujemy, że podział miejsc w finale wojewódzkim, wraz z aktualizowanym regulaminem eliminacji, zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez PZBS komunikatu początkowego tegorocznych rozgrywek.

Ogólne zasady eliminacji, tj. miejsca w finale wojewódzkim dla najlepszych zawodników styczniowych i lutowych rozgrywek lokalnych oraz dwa turnieje eliminacyjne, pozostają bez zmian.
Ewentualne zmiany dotyczyć będą m.in. dopuszczeń do finału wojewódzkiego wymuszonych regulaminem centralnym.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że pary złożone z czołowych zawodników według Rankingu (ranking.pzbs.pl) będą dopuszczane do odpowiednich finałów wojewódzkich bez eliminacji. W PZBS trwa dopracowywanie szczegółów: które notowanie Rankingu ma być wzięte pod uwagę oraz jak szerokiej czołówki będzie dotyczył zapowiadany zapis (prawdopodobnie 200 zawodników).

Michał Klichowicz,
Komisja Gier, Sędziowska i Klasyfikacji przy WZBS w Łodzi


Jagielloński Ośrodek Kultury zaprasza na cykl turniejów w Jagiellońskim Ośrodku Kultury pamięci Eugeniusza Wilińskiego. które będą zaliczane do punktacji długofalowej JOK 2018.


Ostateczna klasyfikacja PDF 2017


Zaproszenie

FINAŁ GRAND PRIX ZIEMI ŁÓDZKIEJ
20 STYCZNIA 2018, GODZ.10.00


PROJEKT KALENDARZA NA ROK 2018 (DO KWIETNIA)


Szanowni Państwo,

W dniu 29.11.2017 r. poinformowałem wszystkich członków Zarządu o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa WZBS w Łodzi. Podstawowy powód, to fakt, że zadania których się podjąłem absorbują zbyt wiele czasu i energii z mojej strony, co przekłada się na zaniedbywanie obowiązków zawodowych, rodzinnych
i wpływają na moje zdrowie. Jest jeszcze wiele innych powodów, ale postaram się przedstawić je
w oddzielnej informacji.

Wobec powyższego Zarząd postanowił zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów (NWZD) w celu: uchwalenia nowego statutu, wyboru Prezesa, wyboru członków nowego Zarządu. Planowany termin NWZD to 13 stycznia 2018, godzina 15 w Jagiellońskim Ośrodku Kultury.

Większość dotychczasowych członków Zarządu jest gotowa do dalszej pracy na rzecz Związku w kolejnej kadencji, ale ustępujemy jako cały Zarząd, żeby pozostawić wszelkie decyzje personalne w rękach delegatów na NWZD oraz przyszłego Prezesa.

Jacek Grzelczak


Koleżanki i Koledzy,

Jak zapewne Wam wiadomo, PZBS od października br. wprowadził jako obowiązującą na turniejach rozgrywanych w Polsce nową edycję Międzynarodowego Prawa Brydżowego.
Chcielibyśmy przedstawić wszystkim chętnym najważniejsze zmiany w MPB 2017 oraz odpowiedzieć na wszelkie Wasze pytania, jakie tylko kwestia nowych przepisów może rodzić.

Wszystkich zainteresowanych kilkugodzinnym, popołudniowym, BEZPŁATNYM seminarium, prosimy o kontakt z Michałem Klichowiczem (klichowicz.michal@gmail.com).
Szczególnie liczymy na udział aktywnych sędziów z naszego okręgu - ale tematyka seminarium poruszać będzie również aspekty przepisów z punktu widzenia zawodnika, więc otwieramy je dla wszystkich chętnych. Szczegóły organizacyjne (termin, miejsce spotkania) ustalimy po konsultacji z potencjalnymi uczestnikami.

Michał Klichowicz
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej, Gier i Klasyfikacji przy WZBS w Łodzi

ZOSTAŃ DONATOREM POLSKIEGO BRYDŻA! TO PROSTE...

PZBS jest organizacją pożytku publicznego, a to oznacza, że możecie Państwo wesprzeć jego działalność poprzez wpłatę 1% swoich podatków właśnie na rzecz PZBS. Uzyskane pieniądze zostaną podzielone w następujący sposób - 25% wpłaty będzie wykorzystane przez PZBS, przede wszystkim na rozwój brydża młodzieżowego, - 75% wpłaty wróci do tego WZBS, na terenie którego wpłacający podatnik mieszka.
WZBS w Łodzi przeznaczy przekazane kwoty na organizację zawodów brydżowych i na rozwój brydża młodzieżowego.
W formularzu PIT wpisujemy nazwę i numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1% swojego podatku.
Resztą zajmie się już urząd skarbowy. Dane naszego Związku wymagane w wypełnianym formularzu PIT:
Polski Związek Brydża Sportowego  
KRS 0000219753
 
Nic nie tracisz, a zyskasz na organizacji łódzkich imprez brydżowych.